שיעורי הרב שלמה אבינר

מצווה שאינה יכולה להיעשות ע''י אחרים (גדר) (וידאו)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר