שיעורי הרב שלמה אבינר

מי תלמיד חכם(וידאו)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

שיעור שהועבר בתאריך: יז סיון התשע"ח