שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

מה להדגיש במהלך ההגדה?

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

סדר עם חיילים – מה להדגיש במהלך ההגדה?

[שו"ת רדיו – עריכה: רותי סופר]


לא ניתן לדבר בכל העניינים. ובאמת אנו רואים שכבר הראשונים קבעו עיקרי-אמונה: הרמב"ם – י"ג עיקרי אמונה, ר' שמעון בן צמח דוראן – כ"ו עיקרים, ר' יוסף אלבו – ג' עיקרים וכן הלאה. נשאל הרדב"ז: ומה עיקרי אמונה של כבודו? השיב: מה פירוש 'עיקרי אמונה'? הכל עיקר אמונה! צריך את הכל.

עם זאת, רבותינו שקבעו עיקרי אמונה, צדקו. כפי שמסביר מרן הרב קוק במאמרו 'העיקרים' (מאמרי הראיה ח"א עמ' 14), בעזרת משל: אדם בריא מחויב לדאוג לבריאות גופו, לכל אֵבָר ואֵבָר שבו, עד קצות אצבעותיו. אמנם לוּ יצוייר שהוא חולה במחלה קשה, או עבר ל"ע תאונה קטלנית, הלא בודאי שאז לפני הכל ידאגו הרופאים להציל אֵבָר שהחיים תלויים בו – לב, מח, רֵאות וכדו', ורק לאחר מכן יתפנו לטפל בשאר אבריו.

הנמשל הוא שבשעות חירום קובעים כעיקרי אמונה את המצוות שהם פיקוח נפש נשמתי, ורק לאחריהם מתפנים לשאר המצוות. באמת אין זו 'המצאה' של הרמב"ם ורבותינו הראשונים, דבר זה נמצא כבר בגמרא (מכות כג ב-כד א) : "שש מאות ושלוש עשרה מצוות נאמרו לו למשה. בא דוד והעמידן על י"א. בא ישעיהו והעמידן על שש. בא מיכה והעמידן על שלוש. בא חבקוק והעמידן על אחת, שנאמר: וצדיק באמונתו יחיה". כלומר, חכמינו שקלו אילו מצוות ראוי להקדים? כלומר, יש מצוות שקודמים לשאר המצוות. כמובן שלא מספיק רק שלוש מצוות: "עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת" בודאי צריך לשמור את כל המצוות, אך במצב של פיקוח נפש לאומה, נלחמים על אלה בראשונה.

גם היום אנו נמצאים בדור של "של פיקוח נפש", לכן חשוב באמת לדעת - כשמספרים לחיילים את הגדת פסח – אלו עניינים יש להדגיש בדורנו? אמר רבינו הגדול, מרן הרב קוק: צריך להדגיש בעיקר שני דברים: אהבה ואמונה! אהבת ישראל ואמונה בד'.

כמובן, צריך להכניס זאת בהסברות שונות ובסגנונות מתחלפים ממקומות שונים בהגדה. הדבר הראשון - אהבת ישראל! זה הדבר היותר חשוב. כדרוש הידוע על המשפט בהגדה: "שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו". שמה שעם ישראל, איננו "אחד בלבד", כלומר מאוחד – זה, "עמד עלינו לכלותנו" (אם הבנים שמחה פרק שלישי אות נ בשם ספר פרדס יוסף מהרי"ם מפאביאניץ)! מכיון שבבית שני נחרב ביהמ"ק משום שנאת חינם שהייתה בנו, ועתה השיבנו ד' לארצנו. אם כן זה סימן שריבונו של עולם החליט ששבה וניעורה בנו אהבת חינם! עם זאת צריך להזהר לא "להירדם בשמירה". שכן אהבת חינם, דורשת עמל אינסופי לבנותה ועוד יותר – לשומרה. אבל שנאת חינם כמוה כעשב שוטה, דבר הצומח מאליו.

הנה ראינו זה עתה, באה מערכת הבחירות והתירה כל רסן-דרך-ארץ. איננו מתפעלים מכל זה, אבל חלילה "להירדם בשמירה"! יש להרבות לדבר ולחיות אהבת ישראל ללא גבול.

המקום האידאלי לכך – להרבות אהבת חינם- הוא הצבא. בצבא, כידוע, 'אחד בשביל כולם וכולם בשביל אחד'. אמנם זו מליצה ממחזה של הגוי דיוּמא ואינו "גמרא מפורשת", אך אעפ"כ הוא נכון. בצבא כולם חברים, כולם ידידים – אבל יש צורך להדגיש זאת, לבל נתבלבל מחמת הויכוחים הפוליטיים, שזאת לדעת: המפריד בינינו הוא זעיר לעומת המחבר הענק.

הדבר השני שיש להדגיש – אמונה! אמונה בד'. מתוך האמונה בה' מקיימים מצוות. אבל אם הבסיס חסר, אם אין אמונה בד', קיום המצוות הופך לדבר שנוא, למצוות אנשים מלומדה, או לסוג של 'מעשים תרבותיים' וכו'. על כן יש לדבר באמונה בד', הדואג לכל, לאומה הישראלית בכללה, המשיבנו לארצנו וכן הלאה.

אלו הם שני 'עיקרי האמונה', הדברים החשובים שיש לדבר בהם בליל הסדר לחיילים: אהבה ואמונה.


  • פורסם בשאילת שלמה 271