שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

לתוקף קדושת הכותל המערבי (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

לתוקף קדושת הכותל המערבי

[מ"באהבה ובאמונה"]


א. כאשר מדברים על הכותל המערבי, מדברים בחרדת קודש, כמו המהרי"ל דיסקין שלא העיז כלל לגשת אליו, או כמו רבנו הרב צבי יהודה שהתפלל שם רק בהזדמנויות מיוחדות בעלות ערך של קדושה ואז רעד שם מרוב חרדת קודש, וכן רעד עוד כשעתיים אחרי שחזר לביתו.

ב. קל וחומר שאין מעליבים אותו באמירה שהוא פחות מהר הבית. הכותל בדורו כמקדש בדורו. עתה הכותל המערבי הוא המקדש שלנו.

ג. הכותל המערבי, לבד מהיותו חומת הר הבית, גם התקדש על ידי תפילותיהם של ישראל, מסירות נפשם של ישראל וגעגועיהם הטהורים של ישראל – כך שהוא בית הכנסת הכי מקודש של עם ישראל.

ד. שכינה לא זזה מהכותל המערבי, לא נאמר על כותל בית המקדש, אלא על הכותל שלנו, כפי שהוכיחו חכמי ישראל. דיון הסטורי-לאומי-פולמוסי-מאבקי לא צריך להידחף לדון בעניינים של הלכה ואמונה, אלא לעמוד בענווה במקומו, שאם לא כן, אז גם ערכו המיוחד יאבד.

ה. הר הבית מעולם לא היה מקום תפילה או מקום טקסים דתיים שונים ואסור היה להיכנס בו למטרה אחרת מאשר עבודת המקדש או בניין המקדש. ומרן הרב קוק ראה בעיני רוחו, כמובא בשו"ת מלכי בקודש, חזון גדול של בית כנסת משותף לאומה כולה סמוך להר הבית בכותל המערבי.

ו. הלכות הנוגעות להר הבית אינן שייכות לפסיקה של רב פלוני או אלמוני אלא לרבנות הראשית לישראל הכלל ישראלית, והכרעתה שאין להיכנס אינה חוות דעת בעלמא שכל אחד רשאי לדחותה, אלא החלטה סופית של השופט אשר יהיה בימים ההם.

ז. מקום המקדש והר הבית אינו עניין של כיבוש לאומי, נוכחות והתיישבות, ככל שאר חלקי ארץ ישראל, אלא כשמו, המקום של המקדש וההר של הבית, וכל עניינו הוא קודש עליון של השראת השכינה.

ח. הכותל המערבי הוא הפרוזדור ובית המקדש הוא הטרקלין, ואין דרך להגיע לטרקלין אלא דרך הפרוזדור, ומיליוני האורות שבטרקלין מאירים בפרוזדור.


  • פורסם בשאילת שלמה 335