שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

לשם יחוד לפני גיוס (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

לשם יחוד לפני גיוס

[מ"באהבה ובאמונה"]


לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה

בדחילו וברחימו

הריני לובש את המדים הקדושים

של צבאנו הקדוש

של ד' צבאות.

הריני מוכן ומזומן

לקיים מצוַת

'אל תעמוד על דם רעך'

להציל כל רֵע בשעת סכנה

ומצוַת

'והורשתם את הארץ'

להגן על ארצנו

ומצוַת

'ונקדשתי בתוך בני ישראל'

של קידוש שמו הגדול

(עיין לנתיבות ישראל א קיח)

ויהי רצון מלפניך

ד' אלהינו ואלהי אבותינו

שתהא חשובה מצותי לפניך

כאילו קיימתיה בכל דקדוקיה

ותרי"ג מצוות התלויות בה

אמן סלה.


  • פורסם בשאילת שלמה 323