שיעורי הרב שלמה אבינר

ללמוד או ללמד(וידאו)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

שיעור שהועבר בתאריך: כסלו התשע"ח