שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

לימוד תורה בדור הגאולה

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

לימוד תורה בדור הגאולה

[סיכום ועריכה: שי הירש]


ברוך ד', זוכים אנו לראות בימינו את אור התורה חוזר לארץ, הן בכמות, הן באיכות, תורת א"י, תורה הכוללת את כל חלקי התורה (אורות התורה פרק "תורת ארץ ישראל").

מדינה, צבא, חקלאות, כלכלה, מעשי ד' מתגלים דרכינו ובעזרתנו "לעזרת ד' בגיבורים". המושג "לעזרת ד'" גדול מן המושג "בעזרת ד'", משום ש"בעזרת ד'" פירושו - אנחנו עושים וד' עוזר, "ולעזרת ד'" פירושו ד' עושה ואנו עוזרים, ד' החליט לעשות. "שב ד' שבות יעקב", בכל מקרה העניין יתרחש. אולם, בכוחנו לבחור האם לעמוד מן הצד או להצטרף לעשייה.

ואם אנו לא נרצה לסייע לבנות ולעצב את הבניין הרוחני פנימי של עם ישראל ,ד' יבנה אותו עם יהודים אחרים.

לימוד תורה הוא תפקיד עליון, ובעל החשיבות המרכזית. אי אפשר לאומה להתקיים ללא אנשי רוח.

כיצד ארה"ב הפכה למעצמה עולמית? נשיאה של ארה"ב, פרנקלין רוזוולט, הבין שצריך עוצמה מדעית, ועוצמה זו תגרור עמה שאר עוצמות ,כלכלית ופוליטית, ולכן השקיע סכומי עתק בפיתוח המדע.

אנו צריכים להשקיע רבות הפיתוח מדע הקודש - בירור הטוב והרע, לימוד ענייני אתיקה ומוסר, וכן כיצד לנהל מדינה.

כמובן שלא כל אחד יכול למלא תפקיד תורני,כגון רב, דיין או ראש ישיבה, אבל להיות תלמיד חכם - כולם חייבים, אחד יהיה - ת"ח רופא, אחד יהיה - ת"ח סנדלר, אחד יהיה - ת"ח עו"ד, ואחד יהיה ת"ח - רב או דיין.

רופא ת"ח יותר טוב מרופא רגיל. הרמב"ם כותב שכל אחד יכול להיות ת"ח, כתר תורה מונח בפני כולם (הלכות ת"ת פרק ג' הלכה א').

אלו הם שלושת הכתרים: "כתר תורה וכתר כהונה וכתר מלכות, כתר כהונה זכה בו אהרן שנאמר: "והיתה לו ולזרעו אחריו ברית כהונת עולם", כתר מלכות זכה בו דוד שנאמר: "זרעו לעולם יהיה וכסאו כשמש נגדי", כתר תורה הרי מונח ועומד ומוכן לכל ישראל, שנאמר: "תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב", כל מי שירצה יבא ויטול. שמא תאמר שאותם הכתרים גדולים מכתר תורה הרי הוא אומר: "בי מלכים ימלוכו ורוזנים יחוקקו צדק בי שרים ישורו", הא למדת שכתר תורה גדול משניהם" (רמב"ם הל' ת"ת ג, א, ע"פ יומא עב א) גם הניסיון מוכיח שתלמיד מבריק יכול להיות בטלן ולנשור, ואילו תלמיד שמתקשה אך מתמיד ומשקיע – יצליח. אומר הגר"א שאומנם מידת "קשה עורף" - זו מידה רעה, אך גם בה יש שימוש לטוב - עקשנות בלימוד למשל.


דור השואף לגדולות

כל אחד צריך לתרום לאומה הישראלית כמיטב יכולתו. יש לדעת שבדור שקדם להקמת המדינה היו הרבה מאוד הוגים ואנשי רוח, אחר כך בעת הקמת המדינה לא הייתה עת להגות, ונכנסו לתמונה ביצועיסטים",אנשי מעשה, בנו מדינה מבוססת, וההוגים נדחו הצידה. כעת, נתקלים אנו בבעיות שאותם אנשי מעשה לא יודעים להתמודד עימן.

אנו זקוקים לאנשים עם כוח מחשבה כללי וכוח מחשבה בקודש. בנוסף יש גם הרבה בעיות רוחניות באומה.

הדור רוצה דברים גדולים ועמוקים! על מנת להחזיר בתשובה את העם ,לא מספיקים דברים רגילים. אנשים תובעים להבין את מהות הדבר, לראות תבנית כללית ולא רק אוסף פרטים (אורות התשובה ד' י') ,תובעים להרגיש הזדהות פנימית ("מאמר הדור" – ה"ישר") בכל הדורות היה חשוב לימוד התורה, גם החלק ההלכתי וגם החלק האמוני. מי שמלא בחלק ההלכתי בלבד - חסרה לו הנשמה, את הלָמה. ומי שמלא רק בחלק האמוני הרי הוא מרחף, חסר לו האיך"

מרן הרב ב"אורות-התורה" ממשיל את מי שלא לומד הלכה לאחד שחסר לו מזון לנשמה, ואת מי שלא לומד אמונה לאדם שחסר לו אויר לנשימה, צריך גם מזון, וגם אויר זך וטהור.


למה ללמוד גמרא

נשאל מדוע ללמוד גמרא? הרי זה מסובך ומשעמם, לא אקטואלי לכאורה.אדם מוכן ללמוד הלכה, אבל למה גמרא?! איזה פלונטר, כמה סיבוך, שפה זרה, לא רוצה להיות רב, אז מדוע שאלמד?!

ונשיב: על מנת לפתור בעיות חדשות, זקוקים אנו לעקרונות שהותוו בגמרא, והם מאפשרים לנו לפסוק הלכה בעניינים מודרניים (למשל סוגיית "נתעברה באמבטי" בחגיגה טו מסייעת לנו בדין ילדי מבחנה. "מגדל הפורח באוויר" – בסנהדרין קו הוא מקור לדיני טיסה. ולכן לא משנה הרלוונטיות הספציפית אלא העקרונות הנלמדים.

מה עוד שניתן בנקל להראות אקטואליה בגמרא, למשל "שור שנגח את הפרה" כמכונית שהתנגשה במכונית אחרת. או למשל בדיני תפילה , ישנם מקרים מיוחדים שמתרחשים בעת השירות הצבאי. מי שלא ידע גמרא לא יוכל להתמודד עם העתיד!

הגמרא מכניסה אותנו למעבדה של חז"ל, ומסכמת לנו חמש מאות שנה של ויכוחים ודיונים בנושאים מגוונים שנמסרו לנו - זה ממש גן עדן, אדם לומד לפתור בעיות, ולהתמודד עם קשיים. בגמרא קונים דעת, ומפתחים את המוח, ומתקשרים אל דבר ד' בעולם.

יש הבדל בין רש"י לתוס', רש"י הינו כמו אבא טוב, מוליך אותך יד ביד ,מציל אותך מנחשים, אריות, דובים, ושאר מרעין בישין ,כלומרסברות מוטעות, פרוש שגוי, נוסחה משובשת.

לעומתו, תוס', מקשה עליך בכוונה, הבנת את הגמרא? כן! בוא נראה אותך! בום טראח!, מכה ומפיל אותך בבור. לא שמת לב! תתחיל לחשוב! לפעמים הוא עושה טובה ואומר: אם תמר ויש לומר - כדי שנדע אם זוהי קושיא או תרוץ.

ולכן יש הנרתעים מללמוד תוס'.אולם, מי שעובד קשה - רואה תוצאות. למי שלומד גמרא מספר שנים - יש יכולת ניתוח מצוינת, הוא אדם עם כוח מחשבי רב המכוון לדבר ד'.ולכן לא די ללמוד עם פרשן מודרני שעושה לנו את העבודה, אדם צריך להתאמץ, לעמול ולהשקיע, וזה באמת עונג גדול - להתייגע ולהבין. שיעור גמרא טוב בישיבות הוא שהרב מסביר את הגמרא בכוונה באופן שגוי והתלמידים מקשים, עד שהפשט מתברר.

לפעמים, כאשר יש אוקימתות דחוקות בגמרא – הדבר נעשה על מנת להקנות ללומד גמישות שכלית, וליישר את כוח המחשבה, די דומה ללוליין בקרקס שצריך לעשות תרגילים באוויר וללכת באוויר על חוט, במקום לעבור מהר כמו כולם.

יוצא, שלא רק רב צריך ללמוד גמרא, כיון שאת יכולת הניתוח כולנו צריכים לחיים על פי רצון ד'. אם לומדים לאט - מבינים. כמו טיפוס במעלה ההר - לאט, לאט.

אותו דבר, להבדיל כמובן, במתמטיקה - הכול בנוי על היסוד הקודם – ומי ששונא מתמטיקה - זה רק כיוון שחסר לו היסוד הקודם ולכן נכשל ומרגיש מתוסכל, מה שאין כן בספרות למשל, הזוקקת נשמה פיוטית. במובן זה גמרא דומה למתמטיקה ולא לספרות, רק שהיא בקודש.


מיהו תלמיד אמיתי?

המהר"ל מסביר את המושג "תלמיד" – תלמיד זה לא תקליט או "טייפ" של רבו .אומנם גם להיות טייפ זו מדרגה. אך תלמיד אמיתי מסוגל לענות באופן שרבו עצמו היה עונה, על כל שאלה, אפילו שאלה שרבו לא נשאל עליה. הוא אחד שסיגל לעצמו את דרך החשיבה של רבו, ורבו את של רבו, עד משה רבנו עליו השלום.

צריך ללמוד כסדר, קודם להבין טוב את המשנה, להתקדם לאט בגמרא, קטע שעברת עליו - צריך להיות מובן.

הדרכת המשנה בפרקי אבות ה כא "בן חמש למקרא וכו'" מתייחסת למי שהתחיל ללמוד בזמן, אולם מי שהתחיל מאוחר, עלול להתייבש עם הדרכה כזו, ולכן ילמד שליש, שליש, שליש - כאשר הגמרא כוללת ובלולה מהכול, ובה רוב העיון (קידושין ל. א .הגמרא גם דורשת יותר מאמץ.

התחלת לימוד אמונה - מסילת ישרים, "כוזרי", אח"כ בישיבה הגבוהה דברים יותר מסובכים.


נסיים בדברי רבנו, הרב צבי יהודה זצ"ל (שיחות ת"ת) : "הגמרא אינה ספר רגיל, היא ספר חי, מלא חיוניות. היא 'חיינו ואורך ימינו'... אשרי מי שמצליח להרבות בלימוד גמרא, לחטוף כמה שאפשר שנים של בריאות, שנים של חופש וחרות, שנים של שלמות כוחות המחשבה והלב. אשרי מי שזוכה לשנים של קניין תורה על-ידי שיעורים ולימוד עם חברים. אשרי מי שמקיים: 'אמת קנה...', בתוך הישיבה, מתגדל יותר ויותר, ומתוך כך גם נותן לאחרים, ומזכה את הרבים בכל מלוא רוחב הארץ".


  • פורסם בשאילת שלמה 405