שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

כיצד אני מתפלל ביום הכיפורים (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

כיצד אני מתפלל ביום הכיפורים

[ראיון עתונאי]

ביום הכיפורים אני מתאמץ כפי כוחי להתפלל בכוונה את התפילות הרגילות של כל השנה. קריאת שמע, שמונה-עשרה, וברכות שונות שבתפילה.

בוודאי הפיוטים שחברו רבותינו הראשונים הדר להם, וגובה להם, אבל גם הראשונים הבינו שהרבה יותר גבוהים מהם הם האמוראים, התנאים, הנביאים והתורה עצמה. וזה כלל גדול בעבודת השם, לקיים במסירות את העיקר, ולהוסיף את התוספת, ולא להתלהב מן התוספת ולזלזל בעיקר.

מוזר הוא המראה של בתי כנסת בו שרים "ונתנה תוקף", אבל קוראים במהירות הבזק את "קריאת שמע" שריבונו של עולם ציווה עליה, ושמונה-עשרה שחובר על ידי נביאים ואנשי כנסת הגדולה.

ולכן, ביום הקדוש והנורא, אני משתדל לתקן את העלבון שבו פגעתי באותן התפילות במשך כל השנה, ולהתפלל אותן כראוי וכחובה. כמובן, גם הווידוי שאומרים ביום הכיפורים, כלומר, "אשמנו בגדנו" ו"על חטא שחטאנו", הוא חובה עיקרית. ובוודאי כל השנה וכל יום אדם חייב להתוודות ולעשות תשובה. אבל ביום הכיפורים זו חובה כפולה ומכופלת על פי ההלכה.

ולכן, אני משתדל להתוודות מכל הלב ולעשות תשובה על ידי חרטה, עזיבת החטא וקבלה להבא. בדרך הזאת אני יוצא מן היום הקדוש עם מזון נפשי לכל השנה. פעמים רבות אנשים מצטערים על התרוממות הרוח של יום הכיפורים אשר פגה ונמוגה מיד בצאתו. כמובן, כי רוממות הרוח אינה עיקר, אלא העיקר הוא עבודת השם. לא כיום יוצא דופן, שלאחריו חוזרים לשגרה – אלא כיום שהוא לב הזמן, ומאיר את כל השנה.


  • פורסם בשאילת שלמה 297