שיעורי הרב שלמה אבינר

חילול שבת להזמין ליווי ביטחון? (וידאו)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר