שיעורי הרב שלמה אבינר

חיזוקים לבין הזמנים ודין בדיקת חמץ באור (וידאו)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר