שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

ויצא - איזה אדם חשוב באמת? (וידאו)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

רגילים לחשוב שמי שנמצא במעמד חברתי גבוה, מפורסם ומוערך, הוא זה שמשפיע באמת. הרב אבינר מסביר: צדיק זה לא תחפושת ולא מקצוע, אם כן מהו צדיק? האם זה נדרש מכל אחד? ואיך כל זה קשור לפרשת השבוע?

שיעור שהועבר בתאריך: ה' כסליו התשע"ד

השיעור משוכתב וערוך: ויצא ע''ד - השפעתו של הצדיק


שיכתוב השיעור:

ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה. יש פה כפילות, אפשר לומר וילך יעקב מבאר שבע לחרן. למה כתוב פעמיים וילך,ויצא?

תשובה: בזה שהוא יצא הייתה לזה השלכה על העיר (רש"י) מכאן שיציאתו של צדיק מן המקום עושה רושם. בזמן שצדיק בעיר הוא הודה הוא זיוה הוא הדרה, כשהוא הולך פנה זיוה פנה הודה פנה הדרה. כן גם ותצא מן המקום, האמור בנעמי ורות.

הצדיק הוא מושג מיוחד מרכזי של אדם שיש לו השפעה, צריך אנשי משק ונשק, צריך גם אנשי אמונה ורוח. צריך אנשי מעשה, וצריך צדיקים.

אידאל גדול להיות צדיק. אידאל אפשרי, והצדיק מקרין על כל העיר. גם אצל היהודים גם אצל הגויים. "היש בה עץ אם אין" בארץ ישראל- צדיק המגן על דורו. יכול להיות צדיק גוי, יש ביטוי צדיק ימות עולם. יותר גבוה יש גם חסידי אומות העולם, יותר גבוה: וכל אחד זוכה לרוה"ק.. בין ישראל בין נוכרי. רוה"ק, ואפילו נבואה! מחלוקת ראשונים, הרמב"ם אומר תיאורטית כן אך מעשית לא וריה"ל אומר לא. הרמב"ם אומר שזה קשה כי הם לא יצליחו להתעלות עד כדי כך.

המילה צדיק יש לה מובן צר ומובן רחב:

צר- צדיק ולא חסיד ולא קדוש וכו'. כלומר הוא עושה רק מה שהוא חייב לעשות .זה נקרא צדיק. המעלה אח"כ זה חסיד. שהרי הפסוק "היש בה עץ" צדיק המגן על דורו. מי שמגן על דורו כעץ. מובא במסל"ש בפרק על החסידות, כמו אצל החסידים, צריך להידבק בצדיק, זה צדיק במובן של חסיד.

הצדיק הזה גם בין אומות העולם יש לו השפעה, השפעה חינוכית השפעה נשמתית. אם יהיו הרבה צדיקים בעולם העולם יתרפא, גם אם לא כולם, אבל הרבה צדיקים. שאיפה של כל אדם להיות צדיק. להיות חסיד מה שנקרא במסל"ש חסיד. או חסידה כמו נעמי ורות. כלומר רות ונעמי כשהם יצאו משם הם כבר היו צדיקים. רות וודאי, היא הייתה בארמון המלך, היא הייתה בת מלך, והלכה לארץ ישראל ובזה היא צדיקה, בעז אומר לה שמעתי על החסד שעשית. גם להיות צדיק במובן לעשות כל מה שה' מצווה, זה גם מדרגה גבוהה מאוד.

ר' לייב בנו של הח"ח היה בוורשה, רוב היהודים בוורשא היו חסידים, פעם אמרו לו ספר לנו מופתים, ניפלאות וניסים מאביך הצדיק העליון, אמר אני יגיד: רגילים לומר צדיק גוזר ה' מקיים, ה' גוזר גזרה וחסיד מבטלה, אך אבא שלי זה אחרת, הוא קיים מה שה' גזר, מי שמקיים כל מה שה' גוזר, זה גם צדיק גדול מאוד. כל מה שה' אומר הכל בלי להתחכם, מכל הצדדים הכל, גם זה צדיק שמגן על דורו כמו עץ, גם זה פנה זיה פנה הודה פנה הדרה.

מה הכוונה השפעה חברתית? כל הנשמות קשורות.

ראיתי ספר משונה, של הבן של הרב הלל צייטלין, מבוא לפרהפסיכולוגיה. זה לא קיים, אבל בפנים יש פרק מעניין, "הטלפתיה אומרת היטהרו במחשבותיכם" הטלפתיה טוענת שאפשר להעביר מחשבות מאחד לשני. יש גם מציצה טלפתית. זה לא קיים, אך הוא חושב שזה קיים, הוא אומר הטלפטיה אומרת "היטהרו במחשבותיכם" אם יש לך מחשבות לא טהורות אתה מלכלך את המחשבות של כולם. זה קשור, אתה לא משפיע רק על עצמיך. אך זה שטויות, א"א לתקשר עם צוללת בגלל הגלים, כדי לתקשר היא צריכה לעלות למעלה ולזרוק אנטנה, אז שמו בן אדם בצוללת שמו אדם בבסיס והוא שידר טלפתיה- כלום. לא עבד. זה היה עוזר הרבה לחיל הים.

אך זה נכון שאם אין לאדם מחשבות לא נקיות הוא גם מטמא את האחרים בגלל חיבור הנשמות.

קושיה: למה זה לא נאמר על אברהם אבינו כשיצא מאור כשדים, לא כתוב ויצא, גם על יצחק אבינו לא כתוב ויצא?

תירוץ: ברור שיציאתו של אברהם אבינו עשתה רושם, אברהם אבינו הולך בכל הארץ, קורא בשם ה', שובר את הצלמים נזרק לכבשן האש וניצל ממנו, הוא מפורסם. שיצחק אבינו יצא זה עושה רושם? בוודאי הכירו אותו חפר בארות, וסתמו וחפרו, סתמו שוב וכו' וגם אח"כ אבימלך בא ועושה איתו הסכם. הכירו אותו עוד ממתי שהוא נולד שהרי צחקו עליו ליצני הדור, וגם כשהוא נולד אברהם אבינו הזמין את כל גדולי העולם.

אבל יעקב אבינו, מי מכיר אותו? מה הוא עשה עד עכשיו? כלום. איש תם יושב אוהלים. קנה את הבכורה- בסדר אבל זה במשפחה זה לא היה מפורסם, הוא גם הוא בצל של אבא שלו וסבא שלו שהם אנשים ענקיים ומפורסמים. מי שם לב אליו? זה החידוש, שאברהם ויצחק עושים רושם זה ברור, החידוש של יעקב אבינו זה שעד עכשיו הוא לא עשה כלום בחברה ובעולם, איש תם, יושב אוהלים. תלמיד ישיבה לומד. חצי יום בישיבת אברהם אבינו וחצי יום בישיבת שם ועבר 14 שנה.

הצדיק הוא לא איש תיקשורתי אלא איש שקט, יושב ולומד. גם אח"כ יעקב הלך ללמוד בישיבת שם ועבר כמו אבותיו אברהם ויצחק.

החיים של יעקב מסובכים מאוד, הכי מסובכים מכולם, הוא נולד בסיבוך, ידו אוחזת בעקב עשיו. אח"כ הוא קנה את הבכורה מעשו. ואח"כ הו עוד סיבוכים, גם היה משא ומתן עם לבן והוא החליף משכורתו עשרת מונים, , אח"כ הוא ברח ורדפו אחריו, ולרחל אין ילדים, אח"כ מתה רחל, ודינה, ויש מתח עם לאה, ומעשה שכם, ושמעון ולוי, ויוסף נעלם וכו' כ"כ הרבה סיבוכים אבל הוא נישאר צדיק. עם לבן גרתי, רשי - ותרי"ג מצוות שמרתי. גרתי=תרי"ג. הוא שמר על הכל. נשאר צדיק במצבים המסובכים. המעלה זה להשאר צדיק במצבים המסובכים. ואם יש סיבוכים סימן שאפשר לעמוד בכך, אין דבר כזה ניסיון שא"א לעמוד בו, אדם מחליט רוצה לא רוצה.

יעקב מקרין הוד זיו הוד והדר, מה ההבדל ביניהם? רש"י לא מסביר, סימן שאין צורך. הברכה של הצדיק היא משולשת, יש בתוכו את יאברהם את יצחק וגם את עצמו, הוא משולש. המהר"ל מסביר הרבה שיש הרבה שלישיות בתורה. זה דבר והיפוכו באמצע, זה השלושה, תורה עבודה וגמ"ח. עבודת ה' וגמ"ח זה ההיפך, עובדים את ה' או עושים גמילות חסדים? באמצע. אברהם גמ"ח יצחק עבודה, יעקב תורה. הכל אמצע. תורה עבודה גמ"ח. על שלושה דברים העולם עומד על הדין על האמת ועל השלום ועוד הרבה דברים שהם שלושה.

הצדיק מביא הוד מצד אחד, גם הדר מצד שני וגם זיו - מקרין, מביא ברכה, זה דבר שקשה להבין. בראש של מדינת ישראל שצריך לפעול ולעשות וצריך ללכת לצבא וצריך לבנות- ובצדק. צריך את כל זה. אבל לא מבינים מה הערך של הצדיק. גם מי שפועל ויוזם ולוחם גם הוא יכול להיות צדיק, צדיק זה לא מקצוע לחוד, זה בכל מצבי האדם, אידאל להיות צדיק, איך אדם הוא צדיק? כל דבר הוא עושה עפ"י מה שה' ציווה.

שמא תאמרו מסכן הצדיק כל הזמן הוא עושה מה שה' מצווה והוא מפסיד את כל החיים, כמו שאומר התיכוניסט למה בגלל שאנחנו דתיים אנחנו מפסידים, כל מה שכיף אסור וכל מה שקשה ודפוק חייבים? אחרי שהוא מסיים ישיבה תיכונית הוא מפחד לשאול הוא אומר יש לי חבר... למה לנו קשה? זה לא הופר?

תשובה: אנחנו לא מפסידים שום דבר, דבקות בה' זה גם קדושה רוממות נבדלות כפי שכותב המהר"ל, הקדוש ניבדל, זה גם שימחה וברכה ר"ת ייחוד , ברכה, קדושה- יב"ק ייחוד זה, יעקב עבר את מעבר יבוק. גם מייחד את ה' גם מקבל מזה ברכה וגם נהיים מזה קדושים.

אברהם אבינו אומר לו המלאך: "עתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה ולא חסכת את בינך יחידך אשר אהבת ממני". עכשיו אני יודע שיש לך יראת שמים. "ויקרא מלאך ה' אל אברהם שנית מן השמים"- "ויאמר בי נשבעתי נאום ה' יען אשר שמרת.. כי ברך אברכך והרבה ארבה את זרעך.... עקב אשר שמעת בקולי". יהיה לך ברכה ותכבוש את כולם ותשלוט על כולם ותביא ברכה לכולם. בפעם הראשונה אומר המלאך קדושה ויראת שמים, יראת שמים זה לפני הקדושה במסל"ש בפעם שניה ברכה.

למה זה קורה שאדם מקיים מצוות והוא לא עושה עבירות והוא מרגיש מסכן. חשבו לדבר על זה, זה המכשול הגדול בדור הזה, אז למה זה?

תשובה: אורות התשובה ז* בפסקת התשובה והשלום:- "אמנם ישנם דברים רבים שמעכבים את התשובה, ואנו חייבים לסלק אותם ולהתגבר עליהם אבל הדבר שהוא המעכב הראשי שהוא כולל בקרבו באמת את כל שאר העיכובים בייחוד... לכל מפלגותיו...הוא המוסד של ציור התשובה שלא לפי האמת- זיוף של מושג התשובה- רק עם דילדול נפש עם חולשה וריפיון והנמכת החיים", אדם שעושה תשובה הוא מסכן, הוא "למך" "נבך" ריפיון והנמכת חיים, או "חנון".

"הציור הזה פוגם גם בכל יחיד וגם הוא מעכבר בעיקר את התשובה הכוללת שחייבת לבוא יחד עם הגאולה. אנו צריכים להיות אמיצי רוח. גאולה זה טל חיים", גאולה זה אומץ רוח, גאולה זה חיל, גאולה זה יצירה עצומה, אבל אתה אדם דל... זה דלדול נפש הנמכת חיים, לא נכון, זה שקר!!

באורות הקודש ב' עמ' שח מוסברת התשובה למחשבה המוטעית הזאת: "וקטנות הדעת, מונח ערס פנימי שנידמה על ידו שכל הנתקה מן החול אל הקודש היא דחיה מחיות אל אפסיות, "חול זה ישות קודש זה אפסיות" ... אמנם אם תשאל יהודי ירא שמים מה יותר חשוב קודש או חול? מיד הוא יגיד קודש אך הוא לא מאמין בזה אלא כך צריך לומר אז הוא אומר כי הוא אדם ממושמע ירא שמים אך הוא לא מאמין בזה בכל מקרה "ועצמיותם של הכרה חסר את היסודה המאיר, "זה לא ברור לו" המזהיר (מביא זוהר ואור) את נישמת האדם ותוכיותם... שכל המתקה מן החול אל הקודש היא בריחה מן האפסיות אל הישות הכבירה והאדירה לחיי החיים..."

עמוד שי: "מה הוא הדבר הנוטל את טעם החיים מן ההגיון העליון (לא לוגיקה אלא הגות)? מהו העניין המרעיל את הנפשות שלא יחושו את נעם הקודש את אור ה' ולא יבססו את כל מעשיהם ושאיפות חייהם מדוע אנשים לא יראי שמים ושומרים מצוות? רק אותו הדימיון המתעה, הדימיון המדמה, עובד עליהם והוא מראה להם את הוד האצילות בצורה שוממה ואת כל המהומה שבחיים בצורה מיושבת ובנויה. זה יישוב זה בניין זה שווה ככה ניראה בן אדם. אך אצילות וקדושה זה אצלם דבר מאוס. מה שהוא השקר היותר מסואב שבעולם!! הטענה שהקודש חלוש והחול זה משהו זה השקר הכי נורא בעולם והשקר הזה מרמה אנשים.

לכן זה החידוש. שיעקב אבינו אע"פ שאז עדיין לא כבש את שכם בחרבו וקשתו, עוד לא הרוויח מליונים אצל לבן, היה עדיין עני ורק אח"כ ויפרוך האיש מאוד מאוד, בכל זאת לפי האמת הוא צדיק והוא מקרין על הכל. להיות צדיק אומר ר' יוסף אלבו בספר העיקרים, זה אוניברסאליות, להיות ת"ח גדול, לא כל אחד יכול להיות, להיות ת"ח כולם יכולים להיות אחד יכול, אך לא להיות ת"ח גדול.

רמבם אומר בהלכות ת"ת פרק ג' הלכה א' כתר תורה מונח כל מי שירצה יבוא ויטול, בהלכה ב' או ג' מחליף את הביטוי כתר תורה לת"ח. כל מי שרוצה להיות ת"ח יכול להיות אך לא אומרנו שכולם יכולים להיות גדולים כמו הרב אשר וייס.

להיות צדיק כל אחד יכול, אומר ר' יוסף אלבו, זה פותח את שערי האור והקדושה, שערי הערך של האדם.

כתבתי פעם מאמר שניקרא האנשים חסרי החשיבות. רוב האנשים הם חסרי חשיבות, הם לא חברי כנסת הם לא ראש העיר, הם לא סגן אלוף בניטה, הם לא. הם אנשים פשוטים, הם לא מופיעים באינציקלופדיה בהגדרות גדולי העולם ושאר שוויצרים, אלא הם אנשים חסרי חשיבות. 99.999% הם חסרי חשיבות.

במה דברים אמורים? בחברה שאנחנו מכירים, אבל זה לא ככה, לפי האמת אם הם צדיקים הם חשובים מאוד, יותר חשבוים מכל אלו שמתראיינים כל יום עם מקרופונים. היכן זה כתוב? בגמרא פסחים דף נ- אחד מת אחרי שהוא מת התעורר אמר לו אביו, ב"ה חשבנו שהייתה מת, אמר הייתי באמת מת, אז תספר מה שראיתה שם! וסיפר,

זה לא קשור חוויה חוץ גופית שאדם מספר מוות קליני וכו' זה שטויות עי' בספר נר באישון לילה, זה ניקרא חוויה חוץ גופית, חווית סף המוות – NDE: (הרב קורא מהספר נר באישון לילה את הערך הזה).

אבל מה שכתוב במסכת פסחים דף נ. הוא באמת מת. וקם לתחייה, יהיה נס, אמר לו אביו מה ראיתה שם? ראיתי תחתונים למעלה ועליונים למטה. כלומר אנשים שבעולמינו הם נמוכים מבחינה סוציואקונומית, שם הם חשובים, ואנשים שפה הם חשובים ופה הפוך, ולכן מה שראיתי שם לא היה נכון, אמר לו אביו, עולם ברור ראית, העולם שלנו הפוך. יכול להיות פה אדם שמבחינת סוציואקונומית הוא מפורסם אך הוא לא שווה כלום הוא אפס אחד מאופס, ויש מישהו הפוך, שהוא צדיק והוא עושה רושם משרה זיו והדר וכו'.

לכן לא להתבלבלב אם תלמיד רוצה להיות חשוב מבחינה סוציואקונומית אין בעיה, אך לא כל אחד יכול להיות כזה סוציואקונומי חשוב, אך להיות צדיק כל אחד יכול, עיין נפש החיים שער א פרק א לא יאמר אדם מי אני, מה אני שווה, לא נכון אתה פועל. שם הוא אומר על האדם על החברה על העולמות העליונים של רבשע שבראו ממך, ומהעולמות העליונים על ההויה זה באופן הרזי וגם בפועל, מסתובב צדיק, זה משפיע על כולם, באופן מודע או לא מודע. אמר הרב זוסמן תלמידו של הרב חרלפ, אמר הרב חרלפ בשם הרב קוק שהוא רצה שבישיבת מרכז הרב התלמידים יהיו קדושים, הוא התאכזב, תלמידים היו קדושים לא היו, אני לא מאמין שהר קוק אמר את זה אני לא מאמין שהרב חלפ אמר את זה הם לא דיברו כך, ובישיבת מרכז הרב היו אנשים קדושים בזמן הרב קוק, אולי לא היו ציוניים עם סמל בני עקיבא או אריאל ועזרא אך היו אנשים צדיקים וקדושים, זה לא נכון, אך מה זה משנה, אנחנו אומרים שגם כל אדם לומד בישיבה הוא ניקרא ללמוד תורה להיות ת"ח כל אחד לפי מזרגתו מי שיכול להיות יהיה ת"ח כמו הרב אשר וייס, אחד הוא יהיה ת"ח קטן, אך להיות צדיק זה פתוח לכל אחד ולכל אחת, כמו רות ונעמי. יש אומרים שאז עדיין רות הייתה גויה והתגיירה אח"כ. היא הייתה גויה, נעמי הייתה יהודיה. למרות זאת הייתה לזה השפעה. כל זה כתוב ברש"י. כל רש"י זה עולמות.

החברה מזלזלת בעיני אנשים לא חשובים, והם מודדים אדם חשוב לפי מידת הסוציואקונומית, וזה לא נכון, המדיה האמיתית זה האם האדם צדיק או לא, וזה פתוח לכולם. ההפך ממה שהחברה חושבת. גם להיות צדיק, זה מה שאמר הגאון ר' לייב. כל מה שה' אמר הוא קיים.