שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

התפללו ולא נפקדו (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

שאלה: התפללנו הרבה לילד אך תפילותינו לא נענו. למה יש יהודים שמתפללים אך לא נפקדים?

תשובה: תפילה היא לא קסם, בניגוד לעובדי עבודה זרה שחושבים שאם עושים פעולה מאגית מסוימת אז הקב"ה נהיה כפוף לאדם והוא מחויב לעשות כל מה שהאדם רוצה. להקב"ה יש החלטות משלו – כמה ילדים יהיו לבן אדם, מתי יהיו לו, אם יהיו לו. אנחנו לא יודעים מה הקב"ה החליט ולכן אנחנו מתחננים אליו, אבל זה לא אומר שהקב"ה חייב לעשות את מה שאנחנו רוצים. יש לו חשבונות משלו. לפעמים מה שאנחנו חושבים שזה רע, הוא חושב שזה טוב.

כשמתפללים לד' אנחנו מתחננים לפניו ולא לוחצים ולא באים בדרישות (ברכות כב, ב). כשמתפללים בסגנון של לחץ כלפי ד' זה נקרא "עיון תפילה", במובנה השלילי (ברכות נה, א) וחז"ל אומרים שזה מזכיר עוונותיו של אדם. כלומר, כשהוא מתפלל ובא בדרישות כלפי ד' הקב"ה אומר: "אתה לוחץ לקבל עוד - דע לך שגם מה שנתתי לך עד עכשיו זה לא בגלל שמגיע לך. נתתי לך בחסד, אבל אם אתה מתחיל ללחוץ ולדרוש בדין אולי אתנהל באמת לפי הדין ואקח גם את זה". לכן בתפילה מתחננים ומקווים לחסד.

רואים לאורך כל ההיסטוריה שהיו צדיקים גדולים שהתפללו והתפללו ובכל זאת לא היו להם ילדים, כי ככה החליט הקב"ה שזה טוב.