שיעורי הרב שלמה אבינר

הספד - הרב שמואל אוירבך זצ''ל (וידאו)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר