שיעורי הרב שלמה אבינר

הספד על הרב שריה דבליצקי(וידאו)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר