שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

הלל עם גיטרה (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

שאלה: מה דעתו של הרב ביחס לניגון בגיטרה בהלל של ראש חודש או חול המועד?


תשובה: דעתי אינה מעלה ואינה מורידה. סדרי תפילה נקבעו על ידי אנשי כנסת הגדולה ובתוכם נביאים וכן על ידי ענקי עולם שבאו אחריהם, ואני הדל לא שייך לאותו עולם לעילא לעילא (שו"ת הרשב"א א שכג. עיין אורח משפט לה). לא רק התשובה היא שאיני שייך לעולמם, אלא השאלה עצמה תהיה חירוף וגידוף. והם לא ראו לנכון שננגן בתפילה. עיין בשולחן ערוך עם משנה ברורה, יש שם אלפי הלכות ולא מוזכר פעם אחת שיש לנגן או שיש חומרה בכך או מעלה בכך.


רבותינו ידעו היטב שבבית המקדש נגנו אך הם לא ראו שיש מקום להקבלה. כמו כן, תמיד היו כלי נגינה נגישים, תמיד היה מלהיב לנגן, ובכל זאת הם לא המליצו לנגן בתפילה.


כמובן, אינינו נגד מוזיקה, אבל תפילה לחוד ומוזיקה לחוד. תפילה, יש להתפלל בחרדת קודש, ובבית אלהים נהלך ברגש, כלומר ביראת ד'.

הרעיון לנגן בתפילה בא מהנוצרים ומהם הוא נדבק ברפורמים, שרצו להידמות לגויים וכן למשוך את היהודים לטמפל שלהם על ידי חוויות.


ואנו אומרים: נתחזק בכוונה בתפילה וכך נוסיף עבודת ד'.

דף תקלג - כח שבט תשע"ח