שיעורי הרב שלמה אבינר

הלכות כיפה(וידאו)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

שיעור שהועבר בתאריך:טז שבט התשע"ח