שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

הליכה במקום הגורמת חילול שבת לכוחות הבטחון

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

שאלה: בשבתות שהישיבה לא נמצאת, לפעמים אין מניין בקבר רחל בשבת, האם מותר ללכת לאסוף מתפללים מהשכונות הסמוכות, כגון גילה והר חומה, כשהדבר כרוך בחילול שבת של החיילים?

תשובה: מותר. ארץ ישראל נקנית על ידי נוכחות. גם על ידי צבא וגם על ידי ישיבה. בחסדי ד' – לכיבוש זכינו. אך כידוע, לא די בכבוש אלא יש להחזיק את הכיבוש. וכיצד? על ידי התיישבות. רבותינו אומרים על הפסוק "וישבתם בה" (במדבר לג נג): בזכות שתירש – תשב, "והורשתם את הארץ" (עיין רש"י שם). אך לא פחות מזה, בזכות שתשב – תירש. הא בהא תליא.

כתוב: "ברזל ונחושת מנעליך" (דברים לג כד) - אלו גיבורי ישראל שיושבים על הגבול וסוגרים את ארץ ישראל כמו ברזל ונחושת (רש"י).

כתוב בגמרא שבת (יט א): "אין צרין על עיירות של נכרים פחות מג' ימים קודם לשבת ואם התחילו אין מפסיקין. וכן היה שמאי אומר: 'עד רדתה' (דברים כ, כ) אפילו בשבת". כלומר, אנחנו ממשיכים במלחמה אפילו בשבת עד שהכל תחת ידינו, ואפשר כדי לחיות באורח חופשי. במדינה נורמלית וחופשית, אדם הולך לבית-הכנסת בשבת. לכן גם פה, אדם יכול ללכת לבית-הכנסת וכוחות הבטחון צריכים לאבטח. אחרת, נישאר כל השבתות כלואים כעכברים בבית. גם בתל אביב יש צבא ומשטרה ברחוב.

השאלה הזאת נשאלת, כשהיינו בהתחלת ישיבת מתנחלי חברון. שאלו את הג"ר שלמה גורן: האם מותר ללכת בשבת למערת המכפלה אחרי ששוחררה עם נשק ואבטחה? הוא התיר משום שנוכחות היא המשך הכיבוש. כמו שכתוב בגמרא שבת (יט א): "וכן היה שמאי אומר: 'עד רדתה' (דברים כ כ) אפילו בשבת". "עד רדתה", הכוונה עד שהכל תחת ריבונותנו. אני לא הלכתי כי אני כהן ואני לא נכנס למערת המכפלה, אבל אחרים הלכו.

כל מה שנצרך כדי שיהיו חיים נורמליים, מותר בשבת.


פורסם בשאילת שלמה 413