שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

היתר משפטי למכירת חמץ בפסח (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

שאלה: לאחרונה ניתן היתר משפטי למכירת חמץ בחנויות בפסח. מה ניתן לעשות בעניין?

תשובה: זה רע מאוד. על כל פנים, לא כופים אף אחד לאכול חמץ. מי שלא רוצה לאכול חמץ, וזה רוב עם ישראל, לא יאכל חמץ. ומי שרוצה לאכול חמץ, יאכל אפילו אם החנויות לא ימכרו. בוודאי שהפסיקה היא טעות חמורה מאוד, אבל אנחנו לא לבד במדינה הזאת.

מה אפשר לעשות? כדי לשנות, צריך לשכנע. בכח זה לא ילך.

לפעמים עושים דברים בכח. איך? דרך בית המשפט. לא באלימות, אלא בכח החוק. במקרה הזה אי אפשר להשתמש בכח החוק. לכן, אין דרך אחרת, צריך לשכנע. צריך ללמד תורה ואורה של התורה ירפא את כל המחלות.

זו התרופה שנתן לנו ריבונו של עולם לרפא את כל המחלות של האומה שלנו: את החמץ שמוכרים בחנויות, את השבת שמחללים, את הכשרות שלא שומרים, את הבעיות בגידול הילדים, את הבעיות שבין איש לאשתו, את החינוך הממלכתי שלא מלא אמונה ועוד הרבה, הן בעיות פחות חמורות ממכירת חמץ והן בעיות יותר חמורות לאין ערוך. התרופה לכל הבעיות ולכל הצרות היא אחת: התורה. "חש בראשו - יעסוק בתורה", "חש בבטנו - יעסוק בתורה" (ערובין נד, א), חש בבית המשפט - יעסוק בתורה, חש בממשלה - יעסוק בתורה. התורה מתקנת את הכל.

כמובן, גם כשמלמדים תורה צריך לא להשתמש בסגנון קשה. אחרת זה רק מרחיק עוד יותר. קודם כל צריכים לזכור שאנחנו ידידים. אהבת ישראל זאת המצווה הראשונה. אחר כך צריכים להרבות אורה של תורה.