שיעורי הרב שלמה אבינר

דיני פסח - הכשר תרופות לפסח (וידאו)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר