שיעורי הרב שלמה אבינר

דיני פסח - דיני קטניות בפסח (כל השיטות) (וידאו)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר