שיעורי הרב שלמה אבינר

דיני פסח - דין מצה שרויה (כל הדעות) (וידאו)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר