שיעורי הרב שלמה אבינר

דיני פסח - איזה מצות עדיף יד או מכונה? (וידאו)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר