שיעורי הרב שלמה אבינר

דיני פדיון הבן (ודיאו)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר


שיעור שהועבר בתאריך: טו אלול התשע"ז