שיעורי הרב שלמה אבינר

דוד ובת שבע - המשך. ושקידת התורה (וידאו)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר