שיעורי הרב שלמה אבינר

גיור קטנים(וידאו)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

שיעור שהועבר בתאריך: חשון התשע"ח [[קטגוריה:]גיור - הלכה]