שיעורי הרב שלמה אבינר

ביטחון ופרנסה(וידאו)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

שיעור שהועבר בתאריך: סיון כ' התשע"ח