שיעורי הרב שלמה אבינר

''ונשמרתם מאד לנפשותיכם'' גם שלוחי מצווה? (וידאו)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר