שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

"פסח כשר ושמח" (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

נהוג לברך "פסח כשר ושמח". "כשר" הוא בודאי אולם "שמח" לא תמיד. כי נלחצים בעבודה. הכלל הוא לא להילחץ לא לפני הפסח ולא בתוך הפסח. בודאי אסור שיהיה חמץ בתוך הבית אבל אין חובה לניקויים השונים. אם נהנים מזה למה לא. אבל אם לא נהנים מזה לא להתעצבן או להלחיץ את עצמו. כמו נאמר "לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת" (שמות לה ג). מבואר בספר הזוהר שיש "אש" של מחלוקת. מתחים בין איש לאשתו וכדו'. לכן גם בחגים יש להיטהר ולנקוט זהירות משנה לא לריב ולא לייצור מתחים. "אהבה ואחוה שלום ורעות" זה מעל כל החשבונות.

חג שמח

  • פורסם בשאילת שלמה 538