שיעורי הרב שלמה אבינר

"כל אשר יאמר אליך בעל הבית עשה ,חוץ מצא!" מה הכוונה? (וידאו)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר